AFDD Ex9NLA EL, 6 kA

No sprieguma atkarīgi lokizlādes konstatēšanas automātslēdži ar diferenciālās strāvas konstatēšanas funkcionalitāti Ex9NLA EL ir piemēroti lietošanai mājokļos un industriālos pielietojumos. Šajos automātslēdžos ir izmantots elektronisks novērtēšanas princips, kas nodrošina uzlabotu diferenciālo strāvu mērīšanas precizitāti. Šīs ierīces, kas izveidotas kā kompakts 3 moduļu platuma risinājums, nodrošina visaptverošu aizsardzību, kas ietver pārslodzes, īsslēguma un noplūdes aizsardzību, kā arī lokizlādes konstatēšanu.

Manuāls motoru palaidējs Ex9S80A

Manuālie motoru aizsardzības automātslēdži, kuri ir apzīmēti ar produkta numuru Ex9S80A, speciāli trīsfāžu asinhronajiem motoriem ar retiem palaišanas cikliem piedāvā pārslodzes, īsslēguma un fāzes zaudēšanas aizsardzību. Turklāt šie automātslēdži ir piemēroti barošanas līniju aizsardzībai, un tos var izmantot kā atdalītājus.

Līdzstrāvas atvienošanas griežslēdzis Ex9IR50

Ex9IR50 līdzstrāvas atvienošanas griežslēdzis ir elektriski droša ierīce, kas paredzēta manuālai atdalīšanai tādos pielietojumos, kā saules enerģijas sistēmas un enerģijas uzkrāšanas sistēmas. Saules enerģijas sistēmās šo atdalītāju izmanto manuālai saules paneļu atvienošanai apkopes, uzstādīšanas vai remonta veikšanai. Pielietojuma kategorija ir DC-PV2, kas nozīmē, ka atdalītājs ir piemērots saules enerģijas ķēžu pievienošanai un atvienošanai situācijās, kad var parādīties ievērojamas virsstrāvas. Šis slēdzis ir piemērots strāvas plūsmai divos virzienos, kas, piemēram, ir noderīgi sistēmās ar vairāku virkņu masīviem, kas paralēli pievienoti pie viena invertora, vai konfigurācijās, kurās izmanto vienu vai vairākas akumulatoru virknes.

Gaisa ķēdes atdalītājs Ex9A25HU līdz 1150 VAC

Ex9A gaisa ķēdes atdalītāji ir izstrādāti elektroenerģijas sadales aizsardzībai ar augsta līmeņa iestatījumiem lietošanai industriālā un komerciālā vidē, Šie atdalītāji ir testēti saskaņā ar IEC/EN 60947-2 standartu un piedāvā plašu funkcionalitāti un uzticamību lieljaudas pielietojumos. Ex9A25-HU variants ir speciāli izstrādāts, lai atbilstu saule enerģijas sistēmu augošajām prasībām, kurās turpinās nominālā sprieguma palielināšanās. Šie produkti ir paredzēti darbam ar spriegumu no 800 VAC līdz 1150 VAC.

Grupas pārslēdzis Ex9BT3G

Ex9BT3G sērijas grupas pārslēdži ir izstrādāti papildu, vadības, mērīšanas un signalizācijas ķēžu pārslēgšanai. Pārslēdži ir testēti saskaņā ar 60947-3 standartu un garantē funkcionalitāti plašam pielietojumu klāstam. Pielietojuma kategorija AC-22A atļauj pārslēgšanas operācijas veikt ar slodzi.

Uz sienas uzstādāmas elektromobiļu uzlādes ierīces Ex9EVD3

Ex9EVD ir uz sienas uzstādāma uzlādes ierīce, kas ir paredzēta elektromobiļu uzlādei mājsaimniecībās. Šis risinājums ir aprīkots ar “B” tipa diferenciālās strāvas noplūdes automātslēdzi (RCCB), kas elektromobiļu uzlādei ir obligāta drošības funkcija. Pieņemsim, ka elektromobiļa akumulators darbojas ar līdzstrāvas principu, un var notikt līdzstrāvas noplūde. Iebūvētais “B” tipa diferenciālās strāvas noplūdes automātslēdzis (RCCB) spēj konstatēt gan līdzstrāvas, maiņstrāvas, kā arī augstu frekvenču impulsu veida strāvas.