S novým rokom predstavujeme nové produkty

Inštalačné ističe Ex9BP

Inštalačné ističe Ex9BP sú určené pre jednosmerné aplikácie. Vďaka ich polaritnej nezávislosti sú vhodné aj pre fotovoltaiku.

Je možné ich kombinovať so širokou ponukou príslušenstva vrátane pomocných a signalizačných kontaktov, vypínacích či podpäťových spúští.

Inštalačné stykače Ex9CHM

Inštalačné stykače s manuálnym ovládaním Ex9CHM sú vhodné pre domácnosť a do modulárnych rozvodných dosiek. Používajú sa ako diaľkové alebo ručné spínače k ovládaniu obvodu v aplikačných kategóriach AC-7b a AC-7a (napr. mixéry, ventilátory, centrálne vysávače)

Stykač by nemal byť používaný k prerušeniu skratového prúdu, mal by sa používať so správnym zariadením na ochranu proti skratu.

Stykač má 4 volitelné pozcie :

  • O – trvalo VYPNUTÉ
  • AUTO – prepína sa, keď je napájacie napätie dodávané do cievky
  • I – ručne prepnuté, po skončení napájacieho napätia sa vráti do polohy „AUTO“
  • I + P – trvalo ZAPNUTÉ