PRAVIDLÁ AKCIE:

 • Akcia prebieha v termíne od 1. marca 2024 do 31. marca 2024.
 • Počas celého obdobia akcie zákazník nakupuje výrobky NOARK u vybraných partnerov na Slovensku.
 • Hodnota nákupu sa vypočíta ako kumulatívny nákup od začiatku akcie do konca akcie.
 • Za každých 100€ bez DPH nákupu výrobkov NOARK sa počíta 1 bod.
 • Na konci akcie si zákazník môže za nazbierané body vybrať darčeky podľa vlastného výberu. Darčeky sa sčítavajú a zákazník si môže vybrať len 1 darček z každého bodu až do výšky limitu dosiahnutého v súťaži.
 • Příklad: Zákazník počas obdobia akcie nakúpil tovar NOARK v celkovej hodnote 2 000€. Zákazník získa 20 bodov. Môže si teda vybrať darček do celkového počtu 20 bodov alebo darček z limitu 20 bodov.
 • Maximálny počet bodov, ktoré môže zákazník (jedno IČO) získať počas trvania akcie na výber darčekov, je 40 bodov.
 • Konečný počet bodov a konečnú hodnotu nákupu vyhodnotí organizátor akcie NOARK Electric na základe správy zaslanej z daného veľkoobchodu na území Slovenska do 10. apríla 2024.
 • Distribúcia darčekov sa po kontaktovaní zúčastnených zákazníkov uskutoční na základe vzájomnej dohody do konca apríla 2024.
 • Organizátor akcie má právo v prípade nedostupnosti vybraného darčeku u zákazníka nahradiť darček iným, obdobným výrobkom v rovnakej nominálnej hodnote.
 • V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa distribúcie darčekov alebo otázok k predajnej akcii sa obráťte na príslušného veľkoobchodníka alebo na e-mailovú adresu michal.zoch@noark-electric.com.

TABUĽKA PRE PREVOD HODNOTY NÁKUPU V EURECH NA BODY

Snímek obrazovky 2024-02-28 083854.png

KDE NAKUPOVAŤ A ZAPOJIŤ SA DO SÚŤAŽE?

 • MURAT s.r.o
 • ELEKTRO KOCIAN s.r.o
 • AKTAON Ss.r.o.
 • ELEKTROSET KROMPACHY (Nitra)
 • SFOS.SK s.r.o.
 • BKL
 • Elcont spol. s.r.o.
 • Dušan Moravčík Elektromat
 • TENET - PRAKTIK, s.r.o.
 • PREKAB
 • MAXEL Bratislava
 • ELRON Bratislava
 • I-Center Bratislava
 • EDEN Bratislava
 • RK Systém Holíč
 • Novák Skalica
 • TENEL Belá
 • VIKON P. Bystrica
 • VIKON Trstená
 • KP Žilina
 • KP Kysucké Nové Mesto
 • Vanka Zvolen
 • Tatracom-Fero s.r.o.
 • Konex s.ro.
 • PROFI-STAR s.r.o.
 • E.d.e.n-El Mat Košice
 • E.d.e.n-El Mat Poprad
 • MG Elektro,

PRAJEME VÁM MAREC PLNÝ DARČEKOV!

VÁŠ TÍM NOARK