NOARK Electric: U NOVU GODINU SA NOVIM PROIZVODIMA

VESTI


RELEJ NADZORA NAPONA Ex9JP V-1 3P

Ek9JP V-1 3P je relej za nadzor napona kompatibilan sa trofaznim konekcijama sa 3 ili 4 žice. Efikasno nadzire napon za 3-žične na 155-500 V AC ili 4-žične na 90-228 V AC sisteme. Uređaj nudi podešavanje parametara: gornji i donji nivo napona; asimetrija; naponskog ili frekvenciskog histerezisa; odloženo vreme reakcije.

 • Relej nadzora napona sa LCD displeom;
 • Trofazni, konekcija sa 3 i 4 žice;
 • Kontrola faze:
  • redosled faza,
  • gubitak faze,
  • asimetrija uključujući i neutralni vod;
 • Merenje efektivne vrednosti AC napona;
 • Podešavanje parametara.


RELEJ NADZORA FREKVENCIJE Ex9JP F-1

Ek9JP F-1 je specijalizovani relej nadzora frekvencije dizajniran za praćenje AC frekvencija u kritičnim sistemima kao što su fotonaponske elektrane i generatori. Podržava frekvencije 50/60/400 Hz i omogućava podešavanje odstupanja frekvencije (80–120% nominalne frekvencije), pružajući prilagodljivost za različite sisteme napajanja.

 • Kontrola AC frekvencije napona u fotonaponskim sistemima, trafostanicama i generatorima;
 • Praćenje frekvencije 50/60/400 Hz;
 • Dva podesiva nivoa frekvencije (Fmin, Fmax) u opsegu od 80-120% Fn;
 • Podesivi nivo osetljivosti;
 • Podešavanje kašnjenja u opsegu.

PROŠIRENJE PORTFOLIJA


KOMPAKTNI PREKIDAČI Ex9M AC TM

Kompaktni prekidači Ex9M termo-magnetnog (TM) tipa su namenjeni uglavnom za distribuciju električne energije. Testiranje u skladu sa standardima IEC/EN 60947-2 osigurava funkcionalnost i pouzdanost za širok spektar primena uključujući izolaciju.

 • Nove 1P i 2P verzije za zaštitu i kontrolu monofaznih distributivnih instalacija u kompaktnom obliku;
 • Termomagnetna zaštitna jedinica;
 • Kućišta u veličinama od M1-M2;
 • Nazivna radna struja do 250 A;
 • Maksimalne struje kratkog spoja do Icu=Ics 150 kA;
 • Maksimalni radni napon 415/690 V AC.


KOMPAKTNI PREKIDAČI Ex9M DC TM

DC Moulded Case Circuit Breakers Ex9MD termo-magnetnog (TM) tipa su namenjeni uglavnom za fotonaponske aplikacije. Testiranje prema IEC/EN 60947-2 standardima osigurava funkcionalnost i pouzdanost za širok spektar aplikacija uključujući bezbedan rad bez napajanja.

 • Novi 1P i 2P u fotonaponskom sektoru za opremu koja radi na niskom naponu sa visokim strujama;
 • Kompaktniji i ekonomičniji tipovi, održavaju nivo kvaliteta i zaštite;
 • Termomagnetna zaštitna jedinica;
 • Kućišta u veličinama od M1-M2;
 • Nazivna radna struja do 250 A;
 • Maksimalne struje kratkog spoja do Icu=Ics up to 100 kA;
 • Maksimalni radni napon 250 V DC (1P) i 500 V (2P).


KOMPAKTNI RASTAVLJAČ Ex9MSD AC

AC verzija kompaktnih rastavljača Ex9MSD koriste se kao glavni prekidač u mnogim aplikacijama. Namenjeni su prvenstveno za primenu u distribuciji električne energije. Testiranje prema IEC/EN 60947-3 standardima osigurava funkcije i pouzdanost za širok spektar aplikacija.

 • Nova 2P verzija, sa smanjenim dimenzijama, dizajnirani za kontrolu i zaštitu jednopolnih potrošača u kompaktnom kućištu, uz održavanje kvaliteta i nivoa pouzdanosti u ekonomičnijem rešenju;
 • AC kompaktni rastavljači;
 • Kućište u veličinama od M1-M2;
 • Nazivna radna struja do 250 A;
 • Testirani u skladu sa EN 60947-3;
 • AC strujna karakteristika;
 • Maksimalni radni napon Ue do 690 V AC.


KOMPAKTNI RASTAVLJAČ Ex9MSD DC

DC verzija kompaktnih rastavljača Ex9MSD koriste se kao glavni prekidač u DC aplikacijama, kao što su PV instalacije. Testiranje prema IEC/EN 60947-3 standardima osigurava funkcije i pouzdanost za širok spektar aplikacija.

 • Nova 2P verzija, smanjenih dimenzija, dizajnirana za kontrolu i zaštitu niskonaponskih DC potrošača sa velikim strujama u kompaktnom kućištu, uz održavanje kvaliteta i nivoa pouzdanosti u ekonomičnijem rešenju;
 • DC kompaktni rastavljači;
 • Kućište u veličinama od M1-M2;
 • Nazivna radna struja do 250 A;
 • Testirani u skladu sa EN 60947-3;
 • DC strujna karakteristika;
 • Maksimalni radni napon 250 V DC (1P) i 500 V (2P).


VAZDUŠNI RASTAVLJAČ Ex9ASD

Vazdušni rastavljač Ex9ASD koristi se kao glavni vazdušni rastavljač u mnogim industrijskim aplikacijama, gde se javljaju velike struje kratkih spojeva u elektroenergetskom sistemu. Testiranje prema IEC/EN 60947-3 standardima osigurava funkcije i pouzdanost za širok spektar aplikacija.

 • Vazdušni rastavljač Ex9ASD;
 • Testirani u skladu sa IEC/EN 60947-3;
 • Nazivna radna struja do 4000 A;
 • Prekidne moći Icm do 187 kA;
 • Nazivna podnosiva struja kratkog spoja Icw do 85 kA/1 s;
 • Fiksna i izvlačiva verzija;
 • Širok spektar dodatne opreme.