NOARK Electric: Novi proizvodi u novoj godini

Novi proizvodi u novoj godini

Instalacioni kontaktori Ex9CHM

Instalacioni kontaktori sa tasterom Ex9CHM pogodni su za primenu u domaćinstvima i stambenim zgradama u okviru razvodnih ormana sa modularnom opremom. Koriste se kao daljinski ili ručni prekidači za upravljanje strujnim krugovima kod aplikacija AC-7b i AC-7a kategorije (npr. mikseri, blenderi, ventilatori, centralni usisivači).

Kontaktor se ne sme koristiti za prekidanje struje kratkog spoja, pa ga treba koristiti u kombinaciji sa odgovarajućim uređajem za zaštitu od struje kratkog spoja.

Kontaktor ima 4 položaja koja se mogu odabrati:

  • O - trajno ISKLJUČEN
  • AUTO - uključen dok je prisutan napon napajanja špulne
  • I - ručno uključen, automatski se vraća u položaj „AUTO“ nakon prekida napajanja
  • I + P - trajno UKLJUČEN

DC automatski osigurači Ex9BP

Ex9BP dizajnirani su za primenu u aplikacijama jednosmerne struje. Zahvaljujući svojoj nezavisnosti polariteta pogodni su za primenu kod fotonaponskih aplikacija.

Mogu se kombinovati sa širokim spektrom dodatne opreme, uključujući pomoćne i signalne kontakte, podnaponske i naponske okidače. Moguće je napraviti razne kombinacije dodatne opreme. Ove kombinacije ograničene su samo ukupnim brojem, a ne i vrstom dodatne opreme - sve komponente se međusobno uklapaju. Može se koristiti do tri jedinice pomoćnih ili signalnih kontakata plus do dve okidačke jedinice.