MARZENIA SZKÓŁ DO SPEŁNIENIA PRZEZ NOARK PO RAZ TRZECI!

Na nowy rok szkolny 2023/24 NOARK Electric przygotował trzeci sezon swojego konkursu pod nazwą NOARK SPEŁNIA MARZENIA SZKÓŁ. W ubiegłym roku w projekcie wzięło udział 71 zespołów szkolnych z kilku krajów europejskich. W tym roku edycja konkursu odbywa się również w Polsce! Głównym celem konkursu jest rozwijanie kreatywności uczniów podczas planowania i realizacji projektów. Marka NOARK, główny światowy producent urządzeń i komponentów elektronicznych, nieustannie stara się wspierać rozwój edukacyjny nowych pokoleń uczniów uczęszczających do szkół średnich lub branżowych. W konkursie NOARK FULFILLS DREAMS FOR SCHOOLS III członkowie rywalizujących zespołów będą mieli za zadanie zaprojektować, zbudować i zaprezentować projekt, w którym zostaną zaimplementowane produkty NOARK - dostarczone przez firmę wszystkim rywalizującym zespołom.

Zespoły mogą zgłaszać się do udziałuw konkursie do 31/09/2023. Począwszy od 06.11.2023 r. NOARK rozpocznie dystrybucję pakietów zawierających swoje produkty do rywalizujących zespołów. W tym sezonie liczba drużyn biorących udział w konkursie będzie ograniczona. Tylko 27 pakietów będzie czekać na 27 szkół, które najszybciej zarejestrują się w konkursie. Zatem im szybciej szkoła wyśle swoje zgłoszenie, tym większe ma szanse na udział w tegorocznej edycji. "W poprzednich sezonach konkursu NOARK FULFILLS DREAMS FOR SCHOOLS widzieliśmy niesamowite, innowacyjne i zaskakujące projekty, które w pełni pokazały wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie planowania, budowania i śmiałego prezentowania swoich pomysłów. Dlatego postanowiliśmy po raz kolejny wesprzeć wysiłki szkół w kształceniu przyszłych profesjonalistów, ogłaszając trzecią edycję naszego konkursu. Konkurs odbędzie się nie tylko w Czechach, ale także na Słowacji, w Estonii, na Litwie, Łotwie, w Polsce i Rumunii.

Członkowie zespołów i ich mentorzy spośród kadry nauczycielskiej staną przed zadaniem skompilowania w pełni funkcjonalnej aplikacji, która będzie zawierać co najmniej 50% komponentów znajdujących się w każdym pakiecie NOARK. Wyobraźnia i kreatywność zespołów biorących udział w konkursie nie ma granic. Prezentacja każdego projektu musi zostać nagrana i przesłana na adres e-mail organizatora konkursu – julia.kozlowska@noark-electric.com. Każdy nadesłany film zostanie następnie umieszczony na stronie internetowej konkursu www.noark-schools.com, gdzie w dniach od 08.01.2024 do 31.01.2024 odbędzie się publiczne głosowanie. Pięć filmów z największą liczbą głosów przejdzie do finałowej rundy konkursu, w której jury składające się z pracowników NOARK wybierze trzy zwycięskie projekty. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 05/02/2024.

Filmy z poprzednich dwóch sezonów są dostępne na stronie https://www.youtube.com/@noarkelectriceurope9080 i mogą służyć jako inspiracja dla potencjalnych tegorocznych uczestników. Zasady konkursu są dostępne na stronie www.noark-schools.com.