Nowa oferta produktowa na rok 2021

Wyłączniki nadprądowe typu Ex9BP

Ex9BP przeznaczone są do aplikacji prądu stałego, dzięki swojej niezależnej polaryzacji specjalnie polecane do aplikacji fotowoltaicznych. Mogą być łączone z szeroką gamą akcesoriów, w tym ze stykami pomocniczymi, stykami pomocniczymi za-działania, wyzwalaczami wzrostowymi i podnapięciowymi. Możliwe jest tworzenie różnorodnych kombinacji akcesoriów. Kombinacje te ograniczone są jedynie przez całkowitą liczbę, a nie ich rodzaj – wszystkie ele-menty pasują do siebie. Można zamontować do trzech jednostek styków pomocniczych lub styków pomoc-niczych zadziałania oraz do dwóch jednostek wyzwalaczy.

Styczniki instalacyjne Ex9CHM

Styczniki instalacyjne z możliwością sterowania ręcznego Ex9CHM są odpowiednie zarówno do domowych, jak i budynkowych rozdzielnic modułowych. Służą jako zdalne lub ręczne przełączniki do sterowania obwodami w aplikacjach wymagających styczników o kategorii użytkowania AC-7b i AC-7a (np. miksery, blendery, wentylatory, odkurzacz centralny). Styczników nie należy używać do wyłączania prądów zwarciowych, dlatego należy je używać z odpowiednim urządzeniem zabezpieczającym przed zwarciem.

Stycznik ma 4 pozycje do wyboru:

  • O - stale wyłączony
  • AUTO - przełączany, gdy na cewkę podawane jest napięcie zasilające
  • I - przełączany ręcznie, po zaniku napięcia zasilania automatycznie powraca do pozycji „AUTO”
  • I + P - stale włączony