S novým rokem představujeme nové produkty!

Instalační jističe Ex9BP

Ex9BP jsou určeny pro stejnosměrné aplikace. Díky jejich polaritní nezávislosti jsou vhodné i pro fotovoltaiku. Lze kombinovat s širokou nabídkou příslušenství včetně pomocných a signalizačních kontaktů, vypínacích či podpěťových spouští.

Instalační stykače s manuálním ovládáním Ex9CHM

Ex9CHM jsou vhodné pro domácnost a modulárních rozvodných desek. Používají se jako dálkové nebo ruční spínače k ovládání obvodu v aplikačních kategoriích AC-7b a AC-7a (např. Mixéry, ventilátory, centrální vysavač). Stykač by neměl být používán k přerušení zkratového proudu, měl by se používat se správným zařízením na ochranu proti zkratu.

Stykač má 4 volitelné pozice:

  • O - trvale VYPNUTO
  • AUTO - přepíná se, když je napájecí napětí dodáváno do cívky
  • I - ručně přepnuto, po skončení napájecího napětí se automaticky vrátí do polohy „AUTO“
  • I + P - trvale zapnuto