NOVINKY


NAPĚŤOVÉ MONITOROVACÍ RELÉ Ex9JP V-1 3P

Ex9JP V-1 3P je napěťové monitorovací relé kompatibilní s 3- fázovými 3-vodičovými nebo 3-fázovými 4-vodičovými systémy. Účinně monitoruje napětí v rozmezí pro 3-vodičové připojení 155-500 V AC nebo pro 4-vodičové připojení 90-228 V AC. Zařízení nabízí tyto nastavitelné parametry: horní a dolní úroveň napětí; asymetrii; úrovně hystereze napětí a frekvence; zpoždění po připojení napájení

 • Napěťové monitorovací relé s LCD displejem
 • 3-fázové 3-vodičové nebo 3-fázové 4-vodičové připojení
 • Monitorování fáze
  • Sled
  • Porucha
  • Asymetrie zahrnující neutrální pól
 • Měří skutečnou efektivní hodnotu střídavého napětí
 • Nastavitelné parametry


FREKVENČNÍ MONITOROVACÍ RELÉ Ex9JP F-1

Ex9JP F-1 je specializované frekvenční monitorovací relé určené pro monitorování střídavých frekvencí v kritických aplikacích, jako jsou fotovoltaické stanice a generátory. Podporuje frekvence 50/60/400 Hz a umožňuje nastavitelné pra¬hové hodnoty frekvence (v rozmezí 80-120 % jmenovité frekvence), což zajišťuje přizpůsobivost pro různé energetické systémy

 • Volitelná monitorovací frekvence 50/60/400 Hz
 • Dvě nastavitelné urovně frekvence (Fmin, Fmax) v rozsahu 80 - 120% Fn.
 • Nastavitelná úroveň rozdílu
 • Nastavitelná úroveň zpoždění

ROZŠÍŘENÍ PORTFOLIA


KOMPAKTNÍ JISTIČE Ex9M AC TM

Kompaktní jističe s termomagnetickou spouští Ex9M TM jsou určeny pro použití především v oblasti distribuce energie. Testování dle norem IEC / ČSN EN 60947-2 zajišťuje funkčnost a spolehlivost pro širokou škálu aplikací včetně bezpečného oddělení.

 • Nové 1 a 2-pólové varianty pro ochranu a ovládání jednofázových rozvodů elektrické energie v kompaktním provedení
 • Termomagnetické spouště pro distribuci energie
 • Typové velikosti M1-M2
 • Jmenovitý proud až 250 A
 • Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu až do 150 kA, Ics = 100 % Icu
 • Jmenovité napětí 415 / 690 V AC


KOMPAKTNÍ JISTIČE Ex9M DC TM

Stejnosměrné kompaktní výkonové jističe Ex9MD TM jsou určeny zejména pro fotovoltaické aplikace. Testování dle norem IEC / ČSN EN 60947-2 zajišťuje funkčnost a spolehlivost pro širokou škálu aplikací včetně bezpečného oddělení.

 • Nové 1 a 2-pólové varianty pro použití ve fotovoltaických instalacích s nízkým napětím a vysokými proudy
 • Termomagnetická spoušť pro distribuci energie
 • Typové velikosti M1-M2
 • Jmenovitý proud až 250 A
 • Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu=Ics do 100 kA
 • Jmenovité napětí 250 V DC (1pólové) a 500 V DC (2pólové)


KOMPAKTNÍ ODPÍNAČE Ex9MSD AC

AC Kompaktní odpínače Ex9MSD nalézají uplatnění v mnoha různých obvodech. Jsou určeny převážně pro aplikace v distribuční síti. Testování dle norem IEC / ČSN EN 60947-3 zajišťuje funkci a spolehlivost pro širokou škálu aplikací.

 • Nová 2-pólové verze určené pro ovládání a bezpečné oddělení v jednofázových aplikacích v kompaktním provedení při zachování vysoké úrovně kvality a spolehlivosti
 • Typové velikosti M1-M2
 • Jmenovitý proud až 250 A
 • Testováno dle ČSN EN 60947-3
 • Jmenovité napětí až 690 V AC


KOMPAKTNÍ ODPÍNAČE Ex9MSD DC

Ex9MSDjsou vhodné pro všechny druhy stejnosměrných aplikací, díky své nezávislosti na polaritě i pro fotovoltaiku. Zde plní funkci např. hlavního odpínače DC části elektrárny. Testování dle norem IEC / ČSN EN 60947-3 zajišťuje funkci a spolehlivost pro širokou škálu aplikací.

 • Nová 2-pólová verze pro ochranu nízkonapěťových DC instalací s vysokými proudy v kompaktním a cenově efektivním provedení
 • Typové velikosti M1-M2
 • Jmenovitý proud až 250 A
 • Testováno dle ČSN EN 60947-3
 • Jmenovité napětí 250 V DC (1-pólové) a 500 V DC (2-pólové)


VZDUCHOVÉ ODPÍNAČE Ex9ASD

Vzduchové odpínače Ex9ASD se uplatní jako hlavní vypínač v různých průmyslových aplikacích, které vyžadují vysokou zkratovou odolnost, jako např. v distribuci energie. Testování dle norem IEC / ČSN EN 60947-3 zajišťuje funkčnost a spolehlivost v širokém rozsahu různých aplikací včetně bezpečného oddělení.

 • Testováno dle IEC / ČSN EN 60947-3
 • Jmenovitý proud až 4000 A
 • Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm až 187 kA
 • Jmenovitý zkratový proud Icw až 85 kA / 1 s
 • Pevné a výsuvné provedení
 • Široká nabídka příslušenství