NOVINKY


PROUDOVÉ CHRÁNIČE Ex9L-H F

Proudové chrániče typu Ex9L-H F jsou vhodné pro domácí i průmyslové aplikace. Jsou založeny na principu permanentních magnetů. Přináší výhodu funkce nezávislé na napětí. Typ F poskytuje citlivost na reziduální střídavý proud, pulzující stejnosměrný proud a detekci vysokofrekvenčních proudů do 1 kHz. Odpovídající napětí je nutné pouze při testování chráničů pomocí testovacího tlačítka. Magnetické chrániče by měly být pravidelně testovány. Na tuto dobu testování se mohou vztahovat místní zákony nebo předpisy. Doporučuje se testovat každých 6 měsíců v příznivém prostředí a každý měsíc v náročných podmínkách.

 • Proudové chrániče podle norem EN 61008-1 a EN 62423
 • Podmíněná jmenovitá zkratová odolnost Inc 10 kA
 • 2 a 4-pólové provedení
 • Jmenovitý reziduální proud 30, 100 a 300 mA
 • Jmenovitý proud až 63 A
 • Jmenovité provozní napětí 240/415 V AC
 • Typ F
 • Indikace elektrického vypnutí
 • Vhodný pro použití v teplotách od -25 do +40 °C


CHRÁNIČOVÝ MODUL Ex9ML

Ex9ML jejich primární použití elektronických modulů RCD pro sérii Ex9M je v distribuci elektrické energie. Byly vyvinuty, aby poskytly kompaktním jističům, na které jsou namontovány, další vrstvu ochrany proti reziduálnímu proudu. Tato série je vhodná pro širokou škálu aplikací díky své významné variabilitě nastavitelných parametrů, kompatibilitě s elektronickými a termomagnetickými jističi a testům prováděným v souladu s normami IEC / EN 60947-2, které zaručují funkčnost a spolehlivost zařízení.

 • Napěťově závislé zařízení proti rezidálnímu proudu
 • Testováno dle IEC / EN 60947-2
 • Až do typové velikosti Ex9M3
 • Verze 3 a 4-pólové
 • Typ AC a A
 • Nastavitelný rozsah reziduálního proudu
 • Nastavitelná časová prodleva
 • Kompatibilní s elektronickými a TM MCCBs


MOTOROVÝ POHON MOD31

MOD31 je příslušenství, které poskytuje funkci dálkového ovládání jističů řady Ex9B. Motorový pohon umožňuje dálkové vypnutí, zapnutí a nebo automatické opětovné zapnutí jističe. Dvě délky ovládací páčky pokrývají všechny pólové velikosti jističů řady Ex9B.

Další funkce: Automatické opětovné zapnutí: MOD31 nabízí praktický způsob obnovení napájení po poruše tím, že se automaticky pokusí přepnout jistič zpět do zapnuté polohy, když dojde k jeho vypnutí. Stav zapnutí / vypnutí: Pomocný zapínací kontakt vestavěný do motorového ovladače umožňuje dálkové sledování stavu zapnutí nebo vypnutí jističe.

 • Motorový pohon pro zařízení Ex9B (Ex9BH, Ex9BN, Ex9BS, Ex9PN, Ex9BI)
 • Dvě délky páček - 18 mm (1 pól) a 36 mm (2-4 póly)
 • Funkce automatického opětovného zavírání
 • Stav otevření/zavření pomocný zapínací kontakt
 • 230 V AC nebo 48 V DC
 • Podle normy EN 60947-5-1:2017

ROZŠÍŘENÍ PORTFOLIA


POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Ex9FS

Pojistkové odpínače Ex9FS pro jmenovité proudy až do 63 A. Díky kategoriím užití AC-21B při 500 V AC a AC-22B při 400 V AC mohou být použity pro spínání pod zátěží. Kompaktní provedení vhodné pro montáž na DIN lištu umožňuje použití v různých aplikacích. Válcové pojistky typů gG a aM lze použít s ohledem na maximální ztrátový výkon.

 • Splňují požadavky ČSN/EN 60947-3
 • Jmenovité pracovní napětí 400/500 V AC
 • Verze s jmenovitým proudem
  • 32 A (10 x 38 mm)
  • 50 a 63 A (14 x 51 mm)
  • 100 A (22 x 58 mm)
 • Kategorie užití AC-21B při 500 V AC a AC-22B při 400 V AC
 • Možnost plombování


POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE Ex9F

Pojistkové odpojovače Ex9Fpro jmenovité proudy až do 63 A. Díky kategorii užití AC-20B při 400/690 V AC nemohou být použity pro spínání pod zátěží. Kompaktní provedení vhodné pro montáž na DIN lištu umožňuje použití v různých aplikacích. Válcové pojistky typů gG a aM lze použít s ohledem na maximální ztrátový výkon.

 • Pojistkové odpojovače
 • Splňují požadavky EN 60947-3
 • Jmenovité pracovní napětí 400/690 V AC
 • Verze s jmenovitým proudem
  • 32 A (10 x 38 mm)
  • 50 a 63 A (14 x 51 mm)
  • 100 A (22 x 58 mm)
 • Kategorie užití AC-20B při 400/690 V AC
 • Možnost plombován


MONTÁŽNÍ DESKA

Montážní deska

 • Vyrobeno z plastu
 • Výška 110 mm
 • Jedna montážní deska na řadu
 • Rozšíření u rozvodnic: PMF-MM a PMF-C
 • Původní montážní desky jsou stále k dispozici