В новата година стартираме с новите продукти.

Инсталационни контактори Ex9CHM

Инсталационни контактори с ръчно управление Ex9CHM са подходящи за битови и сградни модулни разпределителни табла. Използват се като дистанционен или ръчен превключвател за управление на веригата в категория на приложение AC-7b и AC-7a (например смесители, вентилатори, и др.). Контакторът не трябва да се използва за прекъсване на тока на късо съединение, поради което трябва да се използва с подходящо устройство за защита от късо съединение.

Контакторът има 4 избираеми позиции:

  • O - постоянно изключен
  • AUTO - превключва се, докато захранващото напрежение е подадено към бобината
  • I - ръчно превключен, автоматично се връща в положение „AUTO“ след спиране на захранващото напрежение
  • I + P - постоянно включен

DC миниатюрните прекъсвачи Ex9BP

DC миниатюрните прекъсвачи Ex9BP са предназначени за приложения с постоянен ток. Благодарение на тяхната полярна независимост са подходящи за фотоволтаични приложения. Може да се комбинират с широка гама от аксесоари, включително помощни и сигнални контакти, шунтов изключвател и минимално напреженов изключвател. Възможно е да се създаде разнообразна комбинация от аксесоари. Тези комбинации са ограничени само от общия брой, а не от вида на аксесоарите. Може да се използват до три единици помощни или сигнални контакти плюс до две единици изключватели.