НОВИНИ


МОНИТОРИНГ РЕЛЕ Ex9JP V-1 3P

Ex9JP V-1 3P е реле за следене на напрежението, съвместимо с 3-фазни 3-проводни и 3-фазни 4-проводни системи. То ефективно следи напрежението за 3-проводни 155-500 V AC или 4-проводни 90-228 V AC. Устройството предлага регулируеми параметри: максимална и минимална настройка на напрежението; асиметрия; нива на хистерезис на напрежението и честотата; времезакъснение след свързване на захранването.

 • Реле за следене на напрежението с LCD дисплей
 • 3-фазна 3-проводна или 3-фазна 4-проводна връзка
 • Следене на фазите
  • Последователност
  • Отпадане на фаза включително с отпадане на нула(с четири жична свързаност)
  • Асиметрия
 • Измерва реалната ефективна стойност на променливотоковото напрежение
 • Регулируеми параметри


Реле за мониторинг на честотата Ex9JP F-1

Ex9JP F-1 е специализирано реле за мониторинг на честотата, предназначено за наблюдение на AC честоти в критични приложения, като фотоволтаични централи и генератори. Той поддържа честоти 50/60/400 Hz и позволява регулируеми честотни прагове (80–120% от номиналната честота), осигурявайки адаптивност за различни енергийни системи.

 • Релето служи за следене на честотата на променливотоковото напрежение, например във фотоволтаични централи, генератори
 • Наблюдаваната честота 50/60/400 Hz се избира с превключвател
 • Две регулируеми нива на честота (Fmin, Fmax) в диапазона от 80 - 120% Fn
 • Регулируемо ниво на разлика (0.5–5% Fn)
 • Регулируемо ниво на времезакъснение (0.5–10s)

ОБОГАТЯВАМЕ ПРОДУКТОВОТО ПОРТФОЛИО


ТЕРМОМАГНИТНИ ПРЕКЪСВАЧИ (TM) С ЛЯТ КОРПУС Ex9M AC

Термомагнитните (TM) прекъсвачи с лят корпус Ex9M TM са предназначени главно за приложения в електроразпределението. Тестването в съответствие със стандартите IEC/EN 60947-2 гарантира функционалност и надеждност за голямо разнообразие от приложения, включително изолация на веригата

 • Нови 1 и 2-полюсни версии за защита и управление на монофазни електроразпределителни инсталации
 • Термомагнитен изключвател за разпределение на мощността
 • Размери на корпуса М1-М2
 • Номинален ток до 250A
 • Номинална изключвателна способност при късо съединение Icu=Ics до 150kA,
 • Номинално напрежение 415/690 V AC


ТЕРМОМАГНИТНИ ПРЕКЪСВАЧИ (TM) С ЛЯТ КОРПУС Ex9M DC

Термомагнитните DC прекъсвачи с лят корпус Ex9MD TM jса предназначени главно за фотоволтаични приложения. Тествани са в съответствие със стандартите IEC / EN 60947-2, което гарантира функционалност и надеждност за голямо разнообразие от приложения, включително изолация на веригата.

 • Нови 1 и 2 полюса в фотоволтаичния сектор за оборудване, което работи с ниско напрежение с високи токове.
 • По-компактни серии, на по-добри цени, запазващи нивото на качество и защита
 • Термомагнитен изключвател за разпределение на мощността
 • Размери на корпуса М1-М2
 • Номинален работен ток до 250 A
 • Номинална изключвателна способност при късо съединение Icu=Ics до 100 kA,
 • Номинално напрежение 250 V DC (1-полюсен) и 500 V (2-полюсен)


АС ТОВАРОВИ ПРЕКЪСВАЧИ Ex9MSD

AC версиите товарови прекъсвачи Ex9MSD се използват като главен прекъсвач в много различни вериги. Те са предназначени предимно за приложения в електроразпределението. Тестването в съответствие със стандартите IEC/EN 60947-3 гарантира функции и надеждност за голямо разнообразие от приложения.

 • Нова 2-полюсна версия, с намалени размери, предназначена за контрол и изолиране на монофазни инсталации в компактна форма, като същевременно поддържа нивото на качество и надеждност в по-ценово ефективно решение
 • AC товарови прекъсвачи
 • Размери на корпуса М1-М2
 • Номинален работен ток до 250A
 • Тестван съгласно EN 60947-3
 • Номинално работно напрежение Ue до 690 V AC


DC ТОВАРОВИ ПРЕКЪСВАЧИ Ex9MSD

DC версиите товарови прекъсвачи Ex9MSDсе използват като главен прекъсвач в приложения с постоянен ток, например фотоволтаични инсталации. Тестването в съответствие със стандартите IEC/EN 60947-3 гарантира надеждност за голямо разнообразие от приложения.

 • Нова 2-полюсна версия, с намалени размери, предназначена за контролиране и изолиране на инсталации за постоянен ток с ниско напрежение с големи токове, като същевременно поддържа нивото на качество и надеждност в по-ценово ефективно решение
 • Tоварови прекъсвачи DC
 • Размери на корпуса М1-М2
 • Номинален работен ток до 250A
 • Тестван съгласно EN 60947-3
 • Номинално напрежение 250 V DC (1-полюсен) и 500 V DC (2-полюсен)


ВЪЗДУШНИ ТОВАРОВИ ПРЕКЪСВАЧИ Ex9ASD

Въздушните товарови прекъсвачи Ex9ASD се използват като основни превключватели в разнообразни промишлени приложения, включително инсталации с високи токове, които често изискват високи стойности на късо съединение в електроразпределителните системи. Тестването съгласно стандарта IEC/EN 60947-3 гарантира функциониране и надеждност при голямо разнообразие от приложения, включително изолация на веригата.

 • Въздушни товарови прекъсвачи Ex9ASD
 • Тествани съгласно IEC/EN 60947-3
 • Номинален ток до 4000A
 • Капацитет на късо съединение Icm до 187 Ka
 • Номинален ток при късо съединение Icw до 85 kA / 1s
 • Фиксирани и изваждаеми версии
 • Богата гама аксесоари