Ex9IR50

DC Пакетен прекъсвач Ex9IR50 е устройство, предназначено за осигуряване на електрическа безопасност в различни приложения, включително фотоволтаични (PV) системи и системи за съхранение на енергия. Този прекъсвач е предназначен за ръчно изключване и е от изключителна важност при извършване на поддръжка, монтаж или ремонт на слънчеви панели.

Категорията на използване е DC-PV2, което го прави подходящ за свързване и разединяване на фотоволтаични вериги, където може да възникнат значителни свръхтокове. Има възможност за поемане на двупосочен токов поток, което е особено полезно в системи, където множество стрингове са свързани паралелно към един инвертор или в конфигурации, включващи един или повече стрингове с батерия. Иновативният дизайн на DC разединителя Ex9IR50 осигурява надеждност и функционалност, осигурява безопасност и ефективност в работата с фотоволтаични и енергийни системи.

 • Номинален ток до 50 A при 1100V DC
 • Номинален ток до 26 A при 1500V DC
 • Номинално напрежение до 1500V DC
 • Отговаря на изискванията на IEC/EN 60947-3
 • Категория на използване DC-PV2

Ex9A25HU

Прекъсвачите от въздушната серия Ex9A са разработени с цел осигуряване на надеждна защита на електроразпределението в условия с високи изисквания, включително промишлени и търговски обекти. Серията е специално проектирана, като е изпитана и сертифицирана съгласно стандартите IEC/EN 60947-2, гарантирайки необходимата функционалност и надеждност за приложения с по-голяма мощност. Ex9A25-HU е разработен с оглед на нарастващите изисквания в областта на фотоволтаичните (PV) приложения, където номиналното напрежение постоянно се увеличава. Уникалният дизайн на този продукт го прави идеален за отговор на разнообразни изисквания в сектора на възобновяемата енергия. Продуктите са предназначени за напрежение в обхвата от 800 VAC до 1150 VAC, гарантирайки надеждна и ефективна защита в PV системите с високо напрежение.

 • Въздушни прекъсвачи, размер на корпуса A25
 • Номинален ток, In до 2500 А
 • Номинално работно напрежение 800 / 1000 / 1150 V AC
 • Максимална изключвателна способност, Icu 65 kA
 • Фиксирана и изваждаема версия
 • Компактен и модулен дизайн
 • Богата гама аксесоари

Ex9NLA EL - AFDD

Комбинирано устройство за защита от електрическа дъга Ex9NLA EL, е подходящо както за битови, така и за промишлени цели. Тези устройства използват електронен принцип за оценка, което гарантира повишена точност при измерването на остатъчни токове. Те предлагат цялостен пакет за защита, включително защита от претоварване, късо съединение, защита от утечка и откриване на повреда в дъгата, всичко това в компактно решение с ширина oт 3 модула.

 • Номинална изключвателна способност Icn 6 kA
 • Номинален остатъчен ток 30 mA
 • Номинални токове до 32 A
 • Криви на изключване B и C
 • Вградена дефектнотокова защита тип А
 • Подходящи за приложения от -25 до +40°C

Ex9EVD

Ex9EVD представлява зарядна станция за стенен монтаж, предназначена за удобно и безопасно зареждане на вашия електрически автомобил в домашна обстановка. Тази станция е оборудвана с вградена дефектнотокова защита – тип B, която е задължителна при зарядните устройства. Вградената дефектнотокова защита – тип B, която се намира в зарядната станция, е в състояние да открива утечки както при постоянен ток (DC), така и при променлив ток (AC), включително и при пулсиращ ток с висока честота. Новата Ex9EVD осигурява надеждна защита по време на зареждане и съчетава удобство и безопасност в едно.

 • Тествана съгласно IEC/EN 61851
 • Вградена ДТЗ тип В
 • Степен на защита IP66
 • Предназначена за стенен монтаж
 • 3 фазна версия
 • Регулируем ток на зареждане до 32A
 • Устройство за динамично балансиране на натоварването (DLB), чрез външен модул, който се поръчва отделно.
 • Кабел за зареждане Тип 2

Ex9BT3G

Превключвателите от серията Ex9BT3G са създадени за превключване на спомагателни, контролни, измервателни и сигнални мрежи. Те са подложени на тестове в съответствие със стандарт 60947-3, гарантирайки функционална надеждност в различни приложения. Категорията на използване е AC-22A, което позволява безпроблемни превключващи операции при условия на натоварване.

 • Отговаря на изискванията на IEC EN 60947-3
 • Номинален ток от 16A до 40A
 • Номинално работно напрежение 240/415V AC
 • Категорията на използване е AC-22A
 • От 1 до 4-полюсни версии
 • Номинална честота 50/60 Hz