Aktuality

U nás se stále

něco děje...

Nové řady elektroměrů od NOARK

Jednofázové a třífázové elektroměry Ex9EM (základní) a Ex9EMS (chytrý) byly navrženy pro měření spotřebované energie v rezidenčních a průmyslových aplikacích. Největší výhodou je možnost umístit je na DIN lištu v rozváděči zákazníka.

Poptávka po přesných informacích o spotřebě elektrické energie roste. To má spojitost zejména s nedávným vývojem automatického čtení naměřených údajů (AMR) a pokročilé měřicí infrastruktury (AMI), využíváním alternativních zdrojů energie, jako například větrné nebo solární energie, ale i s větším důrazem na řízení spotřeby energie v průmyslových provozech a v domácnostech. NOARK nedávno přidal do svého portfolia zcela nové výrobky – dvě řady vysoce kvalitních elektroměrů, které všechny tyto požadavky splňují.

Základní série pro přesné měření

Řada elektroměrů Ex9EM se skládá z šesti typů, každý z nich má specifické parametry a za cenu schopnou obstát v konkurenci. Až na jednu výjimku jsou všechny navrženy pro tradiční měřicí aplikace bez potřeby pokročilých funkcí. 

Řada Ex9EM má tyto společné charakteristiky:

  • je v souladu s mezinárodními standardy EN 62052-11 – Vybavení pro měření elektrické energie (AC) a EN 62053-21 – Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2),
  • provozní napětí 230/400 V AC,
  • měří proud buď přímo, nebo z měřicího transformátoru proudu,
  • elektroměry jsou k dispozici ve verzích buď pro jeden tarif, nebo pro více tarifů,
  • naměřené hodnoty se ukážou buď na LCD obrazovce nebo na klasickém mechanickém záznamníku,
  • dostupné v šíři jednoho nebo čtyř modulů – všechny lze umístit na DIN lištu.

Vysoce sofistikovaný typ Ex9EM 1P 1M 80A MO MT ze základní řady vyčnívá. Jako jediný nabízí spolu s multitarifním módem komunikaci po sběrnici RS485-ModBus, umožňující číst a zobrazit hodnoty činné energie, jalové energie a činného výkonu.

Chytré elektroměry pro náročné aplikace

Mimo funkce obsažené v základních modelech přináší řada chytrých elektroměrů Ex9EMS další pokročilé funkce. Ve všech šířkách (chytré elektroměry jsou dostupné ve verzích 1, 2 nebo 4 moduly) jsou elektroměry schopné poskytnout komunikační možnosti M-Bus nebo ModBus pro automatické čtení dat (ADR). Tato rychle se rozvíjející technika umožňuje přenos dat do centrální databáze za účelem fakturace, analýzy nebo odstraňování problémů. To šetří poskytovatelům služeb čas, protože odpadají periodické cesty do místa spotřeby za účelem odečtu stavu elektroměrů. Další výhodou je, že fakturace může být založena na skutečné spotřebě v reálném čase, ne na odhadu vycházejícím z předpokládané spotřeby. Tato včasná informace může společně s analýzou dat pomoci poskytovatelům služeb i zákazníkům k lepšímu řízení spotřeby a výroby elektrické energie.

Nové chytré elektroměry od NOARK jsou vybaveny LCD displejem a optickým portem pro komunikaci v infračerveném spektru, který umožňuje snadné nastavení a údržbu (potřebný software lze stáhnout z webových stránek NOARK: www.noark-electric.eu).  Tyto elektroměry jsou v souladu s třídou přesnosti podle mezinárodní normy EN 50470-1/3 a všechny jsou certifikovány podle MID. Certifikace MID (Measurement Instruments Directive – Směrnice pro měřicí přístroje) je evropský soubor standardů pro činné elektroměry, které jsou používány k fakturačním účelům. Elektroměry s certifikací MID jsou oficiálně zkoušeny a certifikovány nezávislou autorizovanou zkušebnou.

Škála nových elektroměrů NOARK je doplněna širokým výběrem měřicích transformátorů proudu s pevným nebo děleným jádrem. Jejich účelem je umožnit měření velkého primárního proudu tím, že se převede v přesně stanoveném poměru na menší sekundární proud pro vlastní měření.

Všechny elektroměry a proudové transformátory NOARK jsou v souladu s prohlášením o shodě CE a vztahuje se na ně pětiletá záruka.