Aktuality

U nás se stále

něco děje...

Nastal pravý čas k přechodu na chytré elektroměry?

Mnoho oblastí našeho života v posledních letech zasáhl trend digitalizace, výjimkou není ani energetika. V elektroenergetice to například znamená postupný přechod na chytré sítě – elektrické sítě schopné efektivně propojit chování a akce všech uživatelů, kteří jsou k nim připojeni. Taková síť se skládá z přenosových a distribučních soustav, které jsou vybaveny jistým stupněm inteligence, tedy schopností automatizace, komunikace a regulace. Přináší to s sebou řadu výhod jako možnost využívat elektřinu efektivněji (nižší ztráty, vyšší energetická účinnos) nebo schopnost zajistit větší stabilitu celého energetického systému. Možnost ovlivňovat množství spotřebovávané elektřiny už sice existuje delší dobu a v ČR je zajištěna díky systému hromadného dálkového ovládání (HDO), který umožňuje zapínání a vypínání spotřebičů v časech vysokého a nízkého tarifu. Novější technologie však nabízí flexibilnější možnosti pro jednotlivé spotřebitele. Ti pak mají možnost aktivitu spotřebičů ve své domácnosti prakticky ovlivňovat sami.

Připravme se na nástup chytrých domácností

Důležitou součástí inteligentního systému je tzv. chytrý elektroměr (smart meter), který zaznamenává aktuální spotřebu elektřiny a umožňuje oboustrannou komunikaci s distributorem. Díky tomu má zákazník lepší přehled o své spotřebě. Současně lze díky lepšímu předávání dat zrychlit odstraňování závad a předcházet problémům v distribuční síti.

Aby byla domácnost schopna přizpůsobovat svou spotřebu energie aktuální situaci, jsou v systému zahrnuta i připojená domácí elektrická zařízení. Jejich aktivita může být ovládána automaticky v rámci systému, nebo nad ní může mít přímou kontrolu samotný uživatel, a to i díky dálkovému ovládání například přes chytré telefony. Vzniká tak  IoT („internet věcí“), ve kterém spolu mohou jednotlivé součásti systému komunikovat. Každé zařízení může být zároveň chytrým senzorem, který umožňuje monitorovat aktuální situaci. To by mělo přispívat k ještě efektivnějšímu využívání energie.

Pro zajímavost Mezinárodní energetická agentura (IEA) odhaduje, že do roku 2040 by mohla být na světě zhruba 1 miliarda chytrých domácností. Celkově by podle ní mohlo fungovat 11 miliard chytrých spotřebičů. 

Připravte se na tuto transforamci včas i Vy. Ideálním řešením mohou být nové chytré elektroměry od NOARKu. Tato řada chytrých elektroměrů Ex9EMS přináší mnoho pokročilých funkcí. 

Ve všech šířkách (chytré elektroměry jsou dostupné ve verzích 1, 2 nebo 4 moduly) jsou elektroměry schopné poskytnout komunikační možnosti M-Bus nebo ModBus pro automatické čtení dat (ADR). Tato rychle se rozvíjející technika umožňuje přenos dat do centrální databáze za účelem fakturace, analýzy nebo odstraňování problémů. To šetří poskytovatelům služeb čas, protože odpadají periodické cesty do místa spotřeby za účelem odečtu stavu elektroměrů. Další výhodou je, že fakturace může být založena na skutečné spotřebě v reálném čase, ne na odhadu vycházejícím z předpokládané spotřeby.

Nové chytré elektroměry jsou vybaveny LCD displejem a optickým portem pro komunikaci v infračerveném spektru, který umožňuje snadné nastavení a údržbu (potřebný software lze stáhnout z webových stránek NOARK: www.noark-electric.eu).  Tyto elektroměry jsou v souladu s třídou přesnosti podle mezinárodní normy EN 50470-1/3 a všechny jsou certifikovány podle MID. Certifikace MID (Measurement Instruments Directive – Směrnice pro měřicí přístroje) je evropský soubor standardů pro činné elektroměry, které jsou používány k fakturačním účelům. Elektroměry s certifikací MID jsou oficiálně zkoušeny a certifikovány nezávislou autorizovanou zkušebnou.

Škála nových elektroměrů NOARK je doplněna širokým výběrem měřicích transformátorů proudu s pevným nebo děleným jádrem. Jejich účelem je umožnit měření velkého primárního proudu tím, že se převede v přesně stanoveném poměru na menší sekundární proud pro vlastní měření.

Podrobnější informace naleznete zde: Chytré elektroměry Ex9EMS nebo kontaktujte přímo naše zákaznické oddělení, kde Vám rádi poradíme.

(Zdroje: noark-electric.cz; euractiv.cz)